ο στοχος

Τα διαφημιστικά έντυπα αποτελούν ένα προσιτό μέσο διαφήμισης για οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε για την προώθηση προιόντων, είτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Παρά την ύπαρξη πολλών άλλων τύπων διαφήμισης, τα flyers συνεχίζουν να αποτελούν τον πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης, διότι ο παραλήπτης τους έχει τη δυνατότητα να τα αναγνώσει καθώς και να τα αποθηκεύσει για μελλοντική χρήση

η προβολη

Τα διαφημιστικά φυλλάδια ανταποκρίνονται σε διάφορες μορφές επικοινωνίας: ενημερωτικά φυλλάδια, φυλλάδια για κλαδικές ή άλλου είδους εκθέσεις, φυλλάδια για διανομή πόρτα πόρτα (door to door), φυλλάδια προσφορών, φυλλάδια ενημέρωσης, φυλλάδια διανομών (delivery), φυλλάδια για ταχυφαγεία (pizza, sandwich, εστιατόρια κλπ.).

ο σχεδιασμος

Το δημιουργικό κομμάτι του εντύπου μπορεί να είναι δικό σας ή μπορούμε να το σχεδιάσουμε εμείς μαζί σας, ώστε σε συνεργασία να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα και η ποιότητα των φυλλαδίων είναι σίγουρα με δεδομένη την εμπειρίας μας σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού τους. Από τη συλλογή της πληροφορίας και τις αρχές προώθησης, έως την εκτύπωση και τη διανομή τους